Assistansberättigad

Assistansersättning är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan måste ha personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan.
Om du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så är du godkänd för att få ta del av assistansersättning. En del av de behov som kan vara för skäl till assistansersättning är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Vad är personlig assistans? - Välkommen till Calluna Assistans
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Har du några ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.
Är fallet att du faktiskt har dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till att få personlig assistans, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
Först och främst behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig i din vardag. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i sådana här ärenden.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått ettbeslut av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till personlig assistans. Då är nästa steg att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de kostnader som assistansen har kostat innan dittsvar om personlig assistans assistansblogg.se.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur personalen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är ett kriterium som påskyndar processen och tiden för beslutet.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din assistans. Om du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av personal och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det är då att du väljer att avsäga dig ansvar och har accepteratatt ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Observera att för att få ta del av personligassistans behöver du ha skickat in en ansökan om assisterande personal innan du blir 65 år. Är fallet att du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ogiltigförklarad och kommer dessvärre till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är folkbokförd.

Others

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*